• KITA SAHANLIĞINDA BULUNAN SABİT PLATFORMLARIN GÜVENLİĞİNE KARŞI YASADIŞI EYLEMLERİN ÖNLENMESİNE DAİR PROTOKOL   
 • DENİZ ALACAKLARINA KARŞI MESULİYETİN SINIRLANDIRILMASI HAKKINDA 1976 TARİHLİ MİLLETLERARASI SÖZLEŞMEYİ DEĞİŞTİRMEK İÇİN 1996 PROTOKOLÜ
 • TEHLİKELİ VE ZARARLI MADDELERLE KİRLENME OLAYLARINA HAZIRLIKLI OLMA, MÜDAHALE VE İŞBİRLİĞİ HAKKINDA PROTOKOL, 2000 (HNS PROTOKOL)
 • 1992 PETROL KİRLİLİĞİ ZARARININ TAZMİNİ İÇİN BİR ULUSLARARASI FONUN KURULMASI İLE İLGİLİ ULUSLARARASI SÖZLEŞMENİN 2003 PROTOKOLÜ
 • ULUSLARARASI DENİZ TRAFİĞİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI HUSUSUNDA ANLAŞMA ULUSLARARASI DENİZCİLİK ÖRGÜTÜ
 • EMNİYETLİ KONTEYNERLER İÇİN ULUSLARARASI SÖZLEŞME 1972’YE DEĞİŞİKLİKLER
 • TEHLİKELİ VE ZARARLI MADDELERİN DENİZ YOLUYLA TAŞINMASINDA ZARARLAR İÇİN TAZMİN VE MALİ SORUMLULUK HAKKINDA ULUSLARARASI SÖZLEŞME, 1996
 • DENİZ ALACAKLARINA KARŞI MESULİYETİN SINIRLANDIRILMASI HAKKINDA 1976 TARİHLİ MİLLETLERARASI SÖZLEŞME
 • 29 ARALIK 1972 TARİHLİ ATIKLARIN VE DİĞER MADDELERİN SUYA BATIRILMASI YOLUYLA DENİZ KİRLENMESİNİN ÖNLENMESİ HAKKINDA SÖZLEŞMEYE 1996 PROTOKOLÜ
 • ULUSLARARASI KURTARMA SÖZLEŞMESİ,1989
 • DENİZLERİN GEMİLER TARAFINDAN KİRLETİLMESİNİN ÖNLENMESİNE AİT ULUSLARARASI SÖZLEŞME (MARPOL - 1973)
 • GEMİ BUNKERLERİNDEN KAYNAKLANAN PETROL KİRLENMESİ İÇİN HUKUKİ SORUMLULUK HAKKINDA ULUSLARARASI SÖZLEŞME, 2001
 • EMNİYETLİ KONTEYNERLER İÇİN ULUSLARARASI SÖZLEŞME
 • İHRACAT NASIL TANIMLANIR
 • TEHLİKELİ VE ZARARLI MADDELERLE KİRLENME OLAYLARINA HAZIRLIKLI OLMA, MÜDAHALE VE İŞBİRLİĞİ HAKKINDA PROTOKOL, 2000 (HNS PROTOKOL)
 • ULUSLARARASI DENİZDE ÇATIŞMAYI ÖNLEME KURALLARINA AİT KONVANSİYON 1972
 • NÜKLEER MADDELERİN DENİZDEN TAŞINMASINDA HUKUKİ SORUMLULUKLA İLGİLİ SÖZLEŞME
 • ATIKLARIN VE DİĞER MADDELERİN SUYA BATIRILMASI YOLUYLA DENİZ KİRLENMESİNİN ÖNLENMESİ
 • GEMİLERİN TONAJLARINI ÖLÇME HAKKINDA ULUSLARARASI SÖZLEŞME, 1969
 • DENİZDE ÇATIŞMAYI ÖNLEME HAKKINDA ULUSLAR ARASI SÖZLEŞME
 • ATIKLARIN VE DİĞER MADDELERİN SUYA BATIRILMASI YOLUYLA DENİZ KİRLENMESİNİN ÖNLENMESİ HAKKINDA SÖZLEŞME, 1972

Sizi Arayalım

Ücretsiz bilgi almanız için sizi arayalım!